فلش s9

فلش کردن هشبرد S9 با PICKIT3

این روش شانس 40 تا 50 درصدی برگشت هشبرد را دارد. سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز :   Microchip PICKit3 In-Circuit Debugger Microchip MPLAB X IDE v5.10 A powered USB Hub Digilent PICkit 3 Programming Cable Kit S9 Hashboard Firmware: s9-4.23-and-4.25.hex, s9-4.21.hex برای باز کردن لینک های بالا ممکن است به v p n نیاز …

فلش کردن هشبرد S9 با PICKIT3 ادامه »