تعمیر تخصصی تجهیزات پزشکی

در شرکت نوین صنعت نگین آتا( ایکارلی) تعمیرات تخصصی تجهیزات پزشکی به صورت حرفه ای انجام می گردد، تمامی یونیت های دندانپزشکی و دستگاه های چشم پزشکی و دستگاه های پزشکی تحت پوشش خدمات مجموعه می باشند. متاسفانه با توجه شرایط بازار قطعات الکترونیک ایران ، دسترسی به قطعات اصلی بسیار دشوار شده است که …

تعمیر تخصصی تجهیزات پزشکی ادامه »