کنترل برد CRT0401

فلش کردن کنترل برد سری s9 بیت مین

فلش کردن کنترل برد سری s9 بیت مین شامل S9i, S9j, S9 , S9 Hydro دانگرید ماینر s9 فلش ماینر سری s9 و T9 آموزش فلش ماینر سری s9 و T9 با استفاده از کارت SD     این روش در موارد زیر اعمال می شود:   ماینر در فرآیند ارتقاء خاموش می شود یا …

فلش کردن کنترل برد سری s9 بیت مین ادامه »