صفر نشان دادن هشریت

شرح مسئله نرخ هش لحظه ای صفر است و میانگین هشریت کم است.(مانند شکل زیر) هر دو هشریت RT و Avg  صفر هستند.(مانند شکل زیر) وضعیت ماینر هیچ داده ای را نشان نمی دهد.(مانند شکل زیر) علل احتمالی و مراحل عیب یابی 1. تراشه های ASIC یا hashboard ها مطابق انتظار کار نمی کنند الف) …

صفر نشان دادن هشریت ادامه »