سود تراهش ماینر

هزینه برق مصرفی و سود ماینر S9J

هزینه برق مصرفی ماینر قیمت تعیین شده از سوی وزارت نیرو براساس مصوبه اولیه هیات وزیران در خصوص ماینینگ است. در آن مصوبه قید شده بود که قیمت برق مصرفی دستگاه‌های استخراج رمزارز برابر با متوسط قیمت برق صادراتی است. طبق مصوبه هیات وزیران تعرفه برق متقاضیان استخراج رمزارزها(ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی …

هزینه برق مصرفی و سود ماینر S9J ادامه »