کرنل لاگ

نحوه استخراج کرنل لاگ و تبدیل به فایل متنی

اگر مشاوره از راه دور نیاز دارید اگر می خواهید ایراد دستگاه خودتان را پیدا کنید اگر دستگاهتان هش نمی کند اگر …. کافی هست که مطابق ویدئو زیر عمل کرده و فایل استخراج شده را برای ما بفرستید پس این ویدئو را ببنید