شسشوی هشبرد ماینر با التراسونیک

<شسشوی هشبرد ماینر با التراسونیک> دستگاه التراسونیک دستگاهی است که با سرعت بالا آلودگی‌ها، کثیفی های بردها را پاک می‌کند. ابعاد پاکسازی در بردها در حد میکروسکوبی هست . برای حل مشکل  صفر نشان دادن هش ریت  به این لینک مراجعه کنید. مدت زمان شستشوی هشبردها درحد چند دقیقه است. آلودگی ها بسته به نوعشان …

شسشوی هشبرد ماینر با التراسونیک ادامه »