ip reporter

ریست

ریست ماینر به تنظیم کارخانه

ریست ماینر به تنظیم کارخانه در بعضی شرایط نیاز است که دستگاه ماینر به تنظیمات کارخانه بازگردانده شود. به عنوان مثال دستگاه ماینر هش نمی کند ، یا یکی از هشبردها را نمی شناسد یا دستگاه در وضعیت نامعلومی قرار گرفته است و … سه راه برای ریست دستگاه ماینر وجود دارد، که این روش ها …

ریست ماینر به تنظیم کارخانه ادامه »