ریست

ریست ماینر به تنظیم کارخانه

ریست ماینر به تنظیم کارخانه در بعضی شرایط نیاز است که دستگاه ماینر به تنظیمات کارخانه بازگردانده شود. به عنوان مثال دستگاه ماینر هش نمی کند ، یا یکی از هشبردها را نمی شناسد یا دستگاه در وضعیت نامعلومی قرار گرفته است و … سه راه برای ریست دستگاه ماینر وجود دارد، که این روش ها …

ریست ماینر به تنظیم کارخانه ادامه »