انتخاب پاور مناسب برای دستگاه های بیت مین

اگر دستگاه شما از شرکت بیت مین است ، جدول زیر می تواند در انتخاب پاور به شما کمک کند.

Model

Input Voltage
V

No. of PSU connectorsPCS

APW3

series

APW5

APW7

APW8

APW9

S9

11.6~13.0

10

S9i

11.6~13.0

10

S9j

11.6~13.0

10

S9 hydro

11.6~13.0

13

S9k

11.6~13.0

10

S9 SE

11.6~13.0

10

S11

PSU attached

10

S15

PSU attached

2

S17 Pro

PSU attached

1

S17

PSU attached

1

T9

11.6~13.0

10

T9+

11.6~13.0

10

T15

PSU attached

2

T17

PSU attached

1

V9

11.6~13.0

10

Z9mini

11.6~13.0

4

Z9

11.6~13.0

7

A3

11.6~13.0

10

B3

11.6~13.0

7

D3

11.6~13.0

10

D5

PSU attached

10

DR3

11.6~13.0

10

DR5

PSU attached

10

E3

11.6~13.0

7

L3

11.6~13.0

5

L3+

11.6~13.0

9

L3++

11.6~13.0

9

X3

11.6~13.0

10

B7

11.6~13.0

7

Z11

11.6~13.0

10

Z11j

11.6~13.0

10

Z11e

11.6~13.0

10

R4

11.6~13.0

7

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *