ماینر واتسماینر

خطایابی و ایرادیابی دستگاه های واتسماینر(جدول خطا واتسماینر)

راهنمای تعمیرات واتسماینر شرکت واتسماینر ابزاری به نام Whatsminer Tool  دارد که با آن تمام دستگاه های شرکت واتسماینر کنترل می شود. با این نرم افزار وضعیت دستگاه های ماینر واتسماینر مونیتور می شود ، نرم افزارهای دستگاه ها آپدیت می شود ، و تنظیمات دستگاه ها مثل استخرها و ورکرهای اعمال می گردد، و …

خطایابی و ایرادیابی دستگاه های واتسماینر(جدول خطا واتسماینر) ادامه »